Personnel Directory

    An tAth Ro-Oirmh Donnchadh O'Baoill, SP CC

    Parishes: Gortahork T: 074 9135214

    Teach an tSagairt, Gort a’ Choirce, Co Dhún na nGall, F92 H9E5

    Ordained: 1997