Personnel Directory

    Rev Brendan Ward CC

    Parishes: Gaoth Dobhair T: 074 9531310 E: brendanmacabhaird@gmail.com

    Teach an tSagairt, Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall.
    Curate & Chaplain. Ordained in 2015.