Gaeilge
Paidreacha as Gaeilge
window1

Ár n-Athair

Ár n-Athair, atá ar neamh, go naofar d’ainm, go dtige do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh mar a nithear ar neamh.  Ár n-arán laethúil, tabhair duinn inniú, agus maith duinn ár bhfiacha mar a mhaithimidne ár bhfiachúna féin, agus na lig sinn i gcathú, ach saor sin ó olc.  Amen

 

Read more...